Mont Kiara Pelangi Management Corporation
Kementerian Pendidikan Malaysia
Perbadanan Stadium Darul Makmur
Jabatan Metereologi Malaysia
Jabatan Laut Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia
Lembaga Minyak Sawit Malaysia
Kementerian Pertanian Asas Tani Malaysia
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Majlis Amanah Rakyat
JMB Mesra Villa Apartment
Building Lindungan Sdn Bhd